Current Position:The Chinese Dietary Guidelines >>Expert Committees >>Secretariat
The Chinese Dietary Guidelines
Contact
Add:
16 floor,Unit 5,Building A,Feng Hua Square; No.6 Guang-an-men-nei Street; Beijing
Tel:
010-83554781

Fax:010-83554780

E-mail:cns@cnsoc.org

The Chinese Dietary Guidelines Revision Secretariat
 • Responsible Person:
  Guo Hongwei
 • Leader:
  Lai Jianqiang
 • Member:
  Cheng Guangyan、Fan Zhihong、Han Jie、He Mei、He Yuna、Rong Shuang、
  Liu Peipei、Wang Xiaoli、Wang Zhu、Zhang Han、Zhang Huanmei